Menu
User Image User Image User Image User Image

Dịch vụ kiểm tra và đánh giá Ắc quy Viễn Thông

1.     Kiểm tra ắc quy cung cấp cho mọi thiết bị như: trạm viễn thông BTS, nguồn cho UPS, Ắc quy UPS v.v...
2.     Kiểm tra đánh giá các loại ắc quy có dung lượng khác nhau.
3.     Kiểm tra đánh giá ắc quy các loại có công nghệ khác nhau.
4.     Giá cả hợp lý nhất tùy thuộc vào số lượng ắc quy kiểm tra, đánh giá.
5.     Khảo sát, tư vấn một cách chuyên nghiệp đảm bảo cho khách hàng một dịch vụ tốt nhất.
6.     Hướng dẫn, hỗ trợ kỷ thuật chu đáo để khách hàng yên tâm sử dụng sau khi kiểm tra đánh giá.
7.     Thời gian kiểm tra, đánh giá bằng thiết bị chuyên dụng nhanh tùy thuộc vào số lượng ắc quy và địa điểm kiểm tra.