Menu
User Image User Image User Image User Image

Lĩnh vực

 • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO TÒA NHÀ

  GIẢI PHÁP NGUỒN CHO TÒA NHÀ

  04/09/2020
  Bộ nguồn cung cấp năng lượng UPS LISATECH được tập trung thiết kế cho các tòa nhà nhằm phòng chống cháy nổ theo các tiêu chuẩn an toàn.
 • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO SÂN BAY

  GIẢI PHÁP NGUỒN CHO SÂN BAY

  29/11/-0001
  Cơ sở vật chất được dùng trong ngành hàng không, sân bay đang ngày càng được hiện đại và phức hợp về công nghệ. Tuy nhiên, ngành hàng không, sân bay luôn phải đảm bảo độ bền và độ tin...
 • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

  GIẢI PHÁP NGUỒN CHO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

  29/11/-0001
  Cơ sở vật chất được dùng trong ngành vận tải đang ngày càng được hiện đại và phức hợp về công nghệ. Tuy nhiên, nó cũng phải cho thấy một độ bền và độ tin cậy vuợt trội trong mọi hoạt...
 • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

  GIẢI PHÁP NGUỒN CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

  29/11/-0001
  Bộ nguồn cung cấp năng lượng UPS LISATECH được tập trung thiết kế cho các hệ thống máy tính lớn trong Trung tâm dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn cho máy móc và dữ liệu khi sự cố về...
 • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO KHU CÔNG NGHIỆP

  GIẢI PHÁP NGUỒN CHO KHU CÔNG NGHIỆP

  29/11/-0001
  Xây dựng khu công nghiệp luôn đặc biệt phức tạp và do đó đòi hỏi sự phục hồi và độ tin cậy ở mức độ cao hơn dưới mọi điều kiện hoạt động và môi trường.
 • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO CÁC THIẾT BỊ Y TẾ

  GIẢI PHÁP NGUỒN CHO CÁC THIẾT BỊ Y TẾ

  29/11/-0001
  Hiện nay, công nghệ ngày càng được sử dụng nhiều trong hẫu hết các lĩnh vực kinh tế.  Ngay cả ngành y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng đều dựa vào các công nghệ số. Do tính...