Menu
User Image User Image User Image User Image

Trung Tâm Dữ Liệu

 • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

  GIẢI PHÁP NGUỒN CHO TRUNG TÂM DỮ LIỆU

  29/11/-0001
  Bộ nguồn cung cấp năng lượng UPS LISATECH được tập trung thiết kế cho các hệ thống máy tính lớn trong Trung tâm dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn cho máy móc và dữ liệu khi sự cố về...
 • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO MÔI TRƯỜNG SOHO

  GIẢI PHÁP NGUỒN CHO MÔI TRƯỜNG SOHO

  29/11/-0001
  SOHO “Small Office, Home Office“, một thuật ngữ dùng để chỉ nhà ở linh hoạt có chức năng làm văn phòng, diện tích nhỏ có chức năng để ở và chức năng thương mại, cho phép khách hàng làm việc và...