Menu
User Image User Image User Image User Image

Sân bay

  • Giải pháp nguồn cho sân bay

    Giải pháp nguồn cho sân bay

    29/11/-0001
    Bộ chuyển đổi tần số (frequency converter) có thể là một pha hoặc 3 pha, với chức năng là biến đổi tần số từ nguồn lưới 50Hz hoặc 60Hz sang 60Hz hay 50Hz hay 400Hz (bộ nguồn mặt đất cho máy bay...