Menu
User Image User Image User Image User Image

Tòa nhà

  • GIẢI PHÁP NGUỒN CHO TÒA NHÀ

    GIẢI PHÁP NGUỒN CHO TÒA NHÀ

    04/09/2020
    Bộ nguồn cung cấp năng lượng UPS LISATECH được tập trung thiết kế cho các tòa nhà nhằm phòng chống cháy nổ theo các tiêu chuẩn an toàn.