Menu
User Image User Image User Image User Image

Lịch sử hình thành và phát triển Lisatech

  • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LISATECH

    LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LISATECH

    29/11/-0001
    Công ty TNHH Công Nghệ Điều Khiển Lisa (Lisatech) được thành lập từ ngày 31/03/2005 với sự hợp tác của hãng Schneider  Steuerungstechnik  GmbH. Sau hơn 15 năm hoạt động, Lisatech đã...