Menu
User Image User Image User Image User Image

Trách nhiệm xã hội CSRTại LiSA, chúng tôi phát huy tối đa tinh thần sáng tạo và sự tận tụy với môi trường, xã hội để đóng góp những lợi ích tốt đẹp hơn cho xã hội, cho loài người và cho Trái Đất chứ không bó hẹp trong việc phát triển kinh doanh hay tăng trưởng lợi nhuận.
 
LiSA mong muốn trở thành một nhân tố đóng góp cho sự phát triển tốt đẹp và bên vững đối với khách hàng, nhân viên và xã hội.
Cam kết của chúng tôi bằng một môi trường làm việc và kinh doanh lành mạnh của công ty, của tập thể cán bộ nhân viên, bằng các hoạt động xã hội cộng đồng để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của xã hội. Hàng năm, một phần lợi nhuận  và công sức của LiSA được sự dụng để làm xã hội, cộng đồng xung quanh tốt đẹp hơn.