Menu
User Image User Image User Image User Image

Bộ nghịch lưu Inverter 110VDC/220VDC sang 220VAC

  • Sử dụng trong các trạm biến áp điện lực trung thế và cao thế để biến đổi điện áp 220VDC/110VDC từ dàn acquy sang 220VAC cung cấp cho 1 số tải xoay chiều

  • Sử dụng trong các trạm biến áp điện lực trung thế và cao thế để biến đổi điện áp 220VDC/110VDC từ dàn acquy sang 220VAC cung cấp cho 1 số tải xoay chiều

Sản phẩm cùng loại