Menu
User Image User Image User Image User Image

Bộ đầu cáp tiêu chuẩn của Nga (Liên Xô cũ) cho viễn thông, điện, máy bay

  • Bộ đầu nối điện, đầu cáp của Nga được dùng để thay thế cho các đầu nối viễn thông, điện, điện tử, thông tin của một số thiết bị do Liên Xô cũ  (Nga) cung cấp như cho máy bay, tàu biển, thủy điện, thiết bị điện, thiết bị viễn thông, radar,.....
     


  • Liên hệ với chúng tôi để gửi yêu cầu chi tiết hoặc email cho chúng tôi

  • - Đầu cáp, đầu nối thiết bị điện, điện tử, viễn thông, máy bay, tàu biển, thủy điện.... do Nga cung cấp

  • Liên hệ với chúng tôi để gửi yêu cầu chi tiết hoặc email cho chúng tôi

Sản phẩm cùng loại