Menu
User Image User Image User Image User Image

Bộ AC Servo Yaskawa SIGMA 2

 • AC Servo Yaskawa Sigma 2 làm tăng năng suất sản xuất và làm cho dây chuyền sản xuất của bạn đạt hiệu suất cao nhất. Sigma 2 với khả năng đáp ứng cực nhanh và nâng cấp thuật toán điều khiển mới nhất.

   

  • Chức năng 1: Hiệu suất cao

   

  • Thời gian đáp ứng nhanh
  • Tốc độ và độ chính xác cao
  • Hoạt động mềm mại
  • Chức năng 2: Cài đặt đơn giản
  • Tự động dò tìm tự động online
  • Chức năng tự động phát hiện loại động cơ
  • Terminal kết nối điện trở hãm
  • Chức năng 3: Bảo dưỡng dễ dàng
  • Cách ly Board mạch công suất và và Board mạch điều khiển
  • Tích hợp thông số cài đặt
  • Tiết giảm đấu nối dây
  • Chức năng 4: Thiết kế linh hoạt
  • Tất cả trong một thiết kế
  • Hỗ trợ cho nhiều loại động cơ khác nhau
  • Chức năng 5: Độ tin cậy cao
  • Thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế
  • Cách ly với môi trường
 • SGMAH Servomotors:

  100 V, 1 - Pha: 30 W, 50 W, 100 W, 200 W
  200 V, 1 - Pha: 30 W, 50 W, 100 W, 200 W, 400 W, 750 W
  200 V, 3 - Pha: 750 W

  SGMPH Servomotors:

  200 V, 1 - Pha: 100 W, 200 W, 400 W, 750 W, 1.5 kW
  200 V, 1 - Pha: 750 W, 1.5 kW 

  SGMGH Servomotors (1500min-1):

  200 V, 3 - Pha: 450 W, 850 W, 1.3 kW, 1.8 kW, 2.9 kW, 4.4 kW, 5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW

  400 V, 3 - Pha: 450 W, 850 W, 1.3 kW, 1.8 kW, 2.9 kW, 4.4 kW, 5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW

  SGMGH Servomotors (1000min-1):

  200 V, 3 - Pha: 300 W, 600 W, 900 W, 1.2 kW, 2.0 kW, 3.0 kW, 4.0 kW, 5.5 kW

  SGMSH Servomotors:

  200 V, 3 - Pha: 1.0 W, 1.5 kW, 2.0 kW, 3.0 kW, 4.0 kW, 5.0 kW
  400 V, 3 - Pha: 1.0 W, 1.5 kW, 2.0 kW, 3.0 kW, 4.0 kW, 5.0 kW

  SGMDH Servomotors:

  200 V, 3 - Pha: 2.2 kW, 3.2 kW, 4.0 kW