Menu
User Image User Image User Image User Image

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

  • CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

    CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

    11/11/2019
    Chính sách đổi / trả hàng và hoàn tiền theo yêu cầu của Quý khách hàng nhằm hỗ trợ Quý khách hàng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch.