Menu
User Image User Image User Image User Image

UPS sử dụng máy biến áp và công nghệ không sử dụng máy biến áp

UPS sử dụng công nghệ không biến áp đã được đưa ra thị trường và đang thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng vì kích thước nhỏ, khối lượng nhỏ và hiệu suất chuyển đổi cao. Đây là UPS sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, cho hiệu suất chuyển đổi cao và giảm thiểu tối đa sóng hài cho điện áp ra của UPS. UPS không biến áp này có nhiều ưu điểm , tuy vậy UPS sử dụng máy biến áp truyền thống vấn được sử dụng khá rộng rãi. Bài viết này sẽ phân tích 2 loại UPS và cách thức chọn lựa UPS cho mỗi ứng dụng.
UPS sử dụng công nghệ không biến áp đã được đưa ra thị trường và đang thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng vì kích thước nhỏ, khối lượng nhỏ và hiệu suất chuyển đổi cao. Đây là UPS sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, cho hiệu suất chuyển đổi cao và giảm thiểu tối đa sóng hài cho điện áp ra của UPS. UPS không biến áp này có nhiều ưu điểm , tuy vậy UPS sử dụng máy biến áp truyền thống vấn được sử dụng khá rộng rãi. Bài viết này sẽ phân tích 2 loại UPS và cách thức chọn lựa UPS cho mỗi ứng dụng. UPS sử dụng công nghệ không biến áp đã được đưa ra thị trường và đang thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng vì kích thước nhỏ, khối lượng nhỏ và hiệu suất chuyển đổi cao. Đây là UPS sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, cho hiệu suất chuyển đổi cao và giảm thiểu tối đa sóng hài cho điện áp ra của UPS. UPS không biến áp này có nhiều ưu điểm , tuy vậy UPS sử dụng máy biến áp truyền thống vấn được sử dụng khá rộng rãi. Bài viết này sẽ phân tích 2 loại UPS và cách thức chọn lựa UPS cho mỗi ứng dụng.

Bài viết liên quan