Menu
User Image User Image User Image User Image

Ứng dụng bộ biến đổi tần số 50hz/60Hz/400Hz cho ngành đóng tàu

Bộ chuyển đổi tần số (frequency converter) có thể là một pha hoặc 3 pha
Với chức năng là biến đổi nguồn lưới tần số từ 50Hz sang 60Hz, hoặc 60Hz sang 50Hz hoặc từ 50/60Hz sang 400Hz cho một số yêu cầu đặc biệt.
 

Bài viết liên quan