Menu
User Image User Image User Image User Image

Thương hiệu và Bản lĩnh Doanh nhân

Với những doanh nhân như vậy, việc hàng hoá Việt Nam xuất khẩu đi các nước mà chỉ có gắn mỗi chữ “Made in Vietnam” như hiện nay là không đủ, họ muốn bán sản phẩm do người Việt Nam sáng tạo đi khắp thế giới với thương hiệu riêng của người Việt Nam.
 
Mơ ước và phấn đấu cho hai chữ Việt Nam rạng ngời, lấp lánh khắp năm châu thông qua thương hiệu Việt, đó chính là bản lĩnh doanh nhân, bản lĩnh rất cần được khơi dậy và vun đắp của người Việt Nam hôm nay.

Với những doanh nhân như vậy, việc hàng hoá Việt Nam xuất khẩu đi các nước mà chỉ có gắn mỗi chữ “Made in Vietnam” như hiện nay là không đủ, họ muốn bán sản phẩm do người Việt Nam sáng tạo đi khắp thế giới với thương hiệu riêng của người Việt Nam.
 
Mơ ước và phấn đấu cho hai chữ Việt Nam rạng ngời, lấp lánh khắp năm châu thông qua thương hiệu Việt, đó chính là bản lĩnh doanh nhân, bản lĩnh rất cần được khơi dậy và vun đắp của người Việt Nam hôm nay.

Bài viết liên quan