Menu
User Image User Image User Image User Image

Thông số kỹ thuật Bộ biến đổi tần số chuyên dùng cho máy bay 400Hz

Cơ sở vật chất được dùng trong ngành hàng không, sân bay đang ngày càng được hiện đại và phức hợp về công nghệ. Tuy nhiên, nó cũng phải cho thấy một độ bền và độ tin cậy vuợt trội trong mọi hoạt động và điều kiện môi trường. UPS và nguồn liên tục, bộ nguồn 400Hz, bộ nguồn 28VDC, dây cáp 400Hz

Bộ cung cấp nguồn dòng CCR cho hệ thống chiếu sáng sân bay là các sản phẩm liên quan tới sân bay mà LiSA cung cấp