Menu
User Image User Image User Image User Image

Online N+X Redundancy UPS

Online N+X Redundancy UPS ngoài những đặc điểm của UPS Online thông thường còn có thêm những tính năng nổi bật :
- Tính năng kết nối song song các UPS lại với nhau, một UPS của hệ thống bị lỗi thì nếu công suất tải lớn hơn công suất các UPS còn hoạt động thì hệ sẽ chuyển sang hoạt động chế độ Bypass (điện lưới trực tiếp). Nếu công suất của tải nhỏ hơn công suất UPS còn lại thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
- Tính năng chia tải khi các UPS được kết nối với nhau. Online N+X Redundancy UPS ngoài những đặc điểm của UPS Online thông thường còn có thêm những tính năng nổi bật :
- Tính năng kết nối song song các UPS lại với nhau, một UPS của hệ thống bị lỗi thì nếu công suất tải lớn hơn công suất các UPS còn hoạt động thì hệ sẽ chuyển sang hoạt động chế độ Bypass (điện lưới trực tiếp). Nếu công suất của tải nhỏ hơn công suất UPS còn lại thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường.
- Tính năng chia tải khi các UPS được kết nối với nhau.

Bài viết liên quan