Menu
User Image User Image User Image User Image

LISA- CUNG CẤP GIẢI PHÁP BỘ LƯU ĐIỆN UPS CHO BỆNH VIỆN, CÁC THIẾT BỊ Y TẾ, ĐIỆN TỬ Y SINH

Các thiết bị y tế, thiết bị điện tử, máy phân tích đắt tiền trong phòng khám, bệnh viện  khi mất điện đột ngột không những có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiết bị và làm hỏng các mẫu đang xét nghiệm. LISA là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp khi sự cố mất điện sẽ giúp bạn lựa chọn được giải pháp cần thiết, bộ lưu điện UPS hợp lý và kinh tế nhất để tránh được những sự cố về nguồn cho các thiết bị trên.

Các thiết bị y tế, thiết bị điện tử, máy phân tích đắt tiền trong phòng khám, bệnh viện  khi mất điện đột ngột không những có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiết bị và làm hỏng các mẫu đang xét nghiệm. LISA là nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực giải pháp khi sự cố mất điện sẽ giúp bạn lựa chọn được giải pháp cần thiết, bộ lưu điện UPS hợp lý và kinh tế nhất để tránh được những sự cố về nguồn cho các thiết bị trên.

Bài viết liên quan