Menu
User Image User Image User Image User Image

Hệ thống nguồn dự phòng (UPS) cho chiếu sáng tại các lối thoát khẩn cấp và các ứng dụng nguồn sân bay

Hệ thống UPS công nghiệp của LiSA được cung cấp cho các khu vực sân bay quân sự và dân dụng, đưa ra sự tin cậy tuyệt đối và nguồn an toàn trong việc điều hướng cứu trợ, hệ thống điều khiển bay, cảnh báo sớm, các radar chính và phụ, máy tính kiểm tra hành khách, chiếu sáng  khẩn cấp, máy tính kiểm soát hành lý, hệ thống giám sát an ninh và kẻ đột nhập. thiết bị quét chống khủng bố, chiếu sáng đường băng, hệ thống địa chỉ công cộng, hiển thị thông tin chuyến bay, hệ thống tự động sơ tán hành khach và thang máy sơ tán khẩn cấp.

Hệ thống UPS công nghiệp của LiSA được cung cấp cho các khu vực sân bay quân sự và dân dụng, đưa ra sự tin cậy tuyệt đối và nguồn an toàn trong việc điều hướng cứu trợ, hệ thống điều khiển bay, cảnh báo sớm, các radar chính và phụ, máy tính kiểm tra hành khách, chiếu sáng  khẩn cấp, máy tính kiểm soát hành lý, hệ thống giám sát an ninh và kẻ đột nhập. thiết bị quét chống khủng bố, chiếu sáng đường băng, hệ thống địa chỉ công cộng, hiển thị thông tin chuyến bay, hệ thống tự động sơ tán hành khach và thang máy sơ tán khẩn cấp.

Bài viết liên quan