Menu
User Image User Image User Image User Image

Hệ thống bo mạch LiSA-20, công nghệ điều khiển thang máy mới nhất từ Schneider, Đức

Dưới sự đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành hệ thống bo LiSA-20 tại Hà Nội của Schneider,  Công ty TNHH Công Nghệ Điều Khiển LiSA, đại lý uỷ quyền chính thức tại Việt Nam, cam kết cung cấp, hỗ trợ khách hàng bo mạch LiSA-20 các thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất.
Dưới sự đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn vận hành hệ thống bo LiSA-20 tại Hà Nội của Schneider,  Công ty TNHH Công Nghệ Điều Khiển LiSA, đại lý uỷ quyền chính thức tại Việt Nam, cam kết cung cấp, hỗ trợ khách hàng bo mạch LiSA-20 các thông tin đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất.

Bài viết liên quan