Menu
User Image User Image User Image User Image

Hệ điều khiển thang máy LiSA-20 – Sáng tạo và định hướng tương lai

Tháng 10/2015, tại triển lãm hội chợ thang máy uy tín và lớn nhất thế giới Interlift 2015 (http://www.interlift.de/en/home.html) diễn ra tại Augsburg, Đức, nhà sản xuất Schneider Steuerungstechnik GmbH chính thức ra mắt hệ điều khiển LiSA-20 với thiết kế và công nghệ hoàn toàn mới.
Tháng 10/2015, tại triển lãm hội chợ thang máy uy tín và lớn nhất thế giới Interlift 2015 (http://www.interlift.de/en/home.html) diễn ra tại Augsburg, Đức, nhà sản xuất Schneider Steuerungstechnik GmbH chính thức ra mắt hệ điều khiển LiSA-20 với thiết kế và công nghệ hoàn toàn mới.
Tháng 10/2015, tại triển lãm hội chợ thang máy uy tín và lớn nhất thế giới Interlift 2015 (http://www.interlift.de/en/home.html) diễn ra tại Augsburg, Đức, nhà sản xuất Schneider Steuerungstechnik GmbH chính thức ra mắt hệ điều khiển LiSA-20 với thiết kế và công nghệ hoàn toàn mới.

Bài viết liên quan