Menu
User Image User Image User Image User Image

Cách tính công suất UPS và dung lượng ắc quy

Hiện nay, Bộ lưu điện UPS là một thiết bị không thể thiếu đối với một bộ máy tính, nó cũng cần thiết giống như modem vậy. Tuy nhiên không phải người dùng nào cũng có những hiểu biết về thiết bị này. Dưới đây là vài nét sơ lược về cách tính công suất và dung lượng của UPS.

Hiện nay, Bộ lưu điện UPS là một thiết bị không thể thiếu đối với một bộ máy tính, nó cũng cần thiết giống như modem vậy. Tuy nhiên không phải người dùng nào cũng có những hiểu biết về thiết bị này. Dưới đây là vài nét sơ lược về cách tính công suất và dung lượng của UPS.

Bài viết liên quan