Menu
User Image User Image User Image User Image

Bộ biến đổi tần số 50Hz sang 400Hz dành cho máy bay

Bộ biến đổi tần số cũng có thể biến đổi điện áp nhưng mục đích và chức năng chính của nó vẫn là biến đổi tần số và ứng dụng chính trong bộ nguồn mặt đất của Sân Bay, Bộ nguồn cho đóng tàu (Shipyard) và các nhà máy, phòng thí nghiệm....

Bộ biến đổi tần số cũng có thể biến đổi điện áp nhưng mục đích và chức năng chính của nó vẫn là biến đổi tần số và ứng dụng chính trong bộ nguồn mặt đất của Sân Bay, Bộ nguồn cho đóng tàu (Shipyard) và các nhà máy, phòng thí nghiệm....
Bộ biến đổi tần số 50Hz/60Hz/400Hz
Bộ chuyển đổi tần số (frequency converter) có thể là một pha hoặc 3 pha, với chức năng là biến đổi tần số từ nguồn lưới 50Hz hoặc 60Hz sang 60Hz hay 50Hz hay 400Hz (bộ nguồn mặt đất cho máy bay và sân bay) và ngược lại cho một số yêu cầu đặc biệt với điện áp ra dạng sin chuẩn và ổn định tần số/ điện áp.
Bộ biến đổi tần số cũng có thể biến đổi điện áp nhưng mục đích và chức năng chính của nó vẫn là biến đổi tần số và ứng dụng chính trong bộ nguồn mặt đất của Sân Bay, Bộ nguồn cho đóng tàu (Shipyard) và các nhà máy, phòng thí nghiệm....
 
     

Bộ nguồn mặt đất cho máy bay 400Hz+28VDC
Bộ chuyển đổi tần số 400hz (frequency converter 400Hz) cung cấp nguồn 208V/400Hz và 28VDC cho máy bay từ điện lưới 380V/50Hz (còn gọi là bộ nguồn mặt đất- Ground Power Unit). Bộ biến đổi tần số 400Hz có 2 loại: Loại Tĩnh bằng bán dẫn và loại Quay sử dụng động cơ Diesel
Bộ nguồn một chiều cung cấp nguồn 28VDC cho máy bay từ điện lưới 380V/50Hz

    
 
Dây cáp 400Hz cho máy bay
 


 
Dây cáp BETAjet®  400Hz không chứa chất halogen, hầu hết là chống cháy, chống dầu được sử dụng đặc biệt cho hệ thống nguồn mặt đất 400Hz cho các sân bay. Hệ thống này bao gồm dây cáp tĩnh trong các tòa nhà cũng như dây cáp động giữa các cầu nối hành khách với máy bay.
 

Bài viết liên quan