Menu
User Image User Image User Image User Image

9 sự cố về nguồn, lý do nên dùng bộ lưu điện UPS Riello

Hiện nay, do nhu cầu về năng lượng điện ngày càng tăng, mà việc đầu tư cho hệ thống lưới điện đòi hỏi rất nhiều kinh phí dẫn đến tình trạng điện năng bị thiếu hụt và chất lượng điện năng bị suy giảm. Ðiều này tác động trực tiếp tới các thiết bị dùng điện, đặc biệt ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ các thiết bị điện tử nhạy cảm như: các Server, Workstation, hub và các thiết bị mạng, điều khiển,…. Các dạng sự cố nguồn có thể liệt kê như sau:

Hiện nay, do nhu cầu về năng lượng điện ngày càng tăng, mà việc đầu tư cho hệ thống lưới điện đòi hỏi rất nhiều kinh phí dẫn đến tình trạng điện năng bị thiếu hụt và chất lượng điện năng bị suy giảm. Ðiều này tác động trực tiếp tới các thiết bị dùng điện, đặc biệt ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ các thiết bị điện tử nhạy cảm như: các Server, Workstation, hub và các thiết bị mạng, điều khiển,…. Các dạng sự cố nguồn có thể liệt kê như sau:

Bài viết liên quan