Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Bộ nghịch lưu Inverter DC/AC

Bộ nghịch lưu Inverter 110VDC/220VDC sang 220VAC

Sử dụng trong các trạm biến áp điện lực trung thế và cao thế để biến đổi điện áp 220VDC/110VDC từ dàn acquy sang 220VAC cung cấp cho 1 số tải xoay chiều