Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Sales Support Technical support Skype

Hotline: +84 4 354 00982

Y tế, bệnh viện
Giải pháp cho các thiết bị Y tế
Giải pháp cho các thiết bị Y tế
Hiện nay, công nghệ ngày càng được sử dụng nhiều trong hẫu hết các lĩnh vực kinh tế.  Ngay cả ngành y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng đều dựa vào các công nghệ số. Do sự tính đậc thù của 2 ngành này,  thứ gắn liền với phúc lợi của mọi người, các dịch vụ và cơ sở vật chất phải được thiết kế chắc đảm bảo được độ bền và tính hoạt động an toàn một cách tối đa. Chi tiết