Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Sales Support Technical support Skype

Hotline: +84 4 354 00982

Tư vấn về bộ biến đổi tần số 50Hz/60Hz/400Hz
Ứng dụng bộ biến đổi tần số 50hz/60Hz/400Hz cho ngành đóng tàu
Ứng dụng bộ biến đổi tần số 50hz/60Hz/400Hz cho ngành đóng tàu
Bộ chuyển đổi tần số (frequency converter) có thể là một pha hoặc 3 pha, với chức năng là biến đổi nguồn lưới tần số từ 50Hz sang 60Hz, hoặc 60Hz sang 50Hz hoặc từ 50/60Hz sang 400Hz cho một số yêu cầu đặc biệt.   Chi tiết