Menu
User Image User Image User Image User Image

Data center, IT

Trung tâm dữ liệu là một trong những tài sản cốt yếu của doanh nghiệp; nơi mà toàn bộ tổ chức bị phụ thuộc vào đó...

Trung tâm dữ liệu là một trong những tài sản cốt yếu của doanh nghiệp; nơi mà toàn bộ tổ chức bị phụ thuộc vào đó.
Đó là lí do quan trọng để bảo đảm các hệ thống đó vừa hữu dụng vừa đáng tin cậy, xuất phát từ bản thiết kế hệ thống điện chuẩn xác và hướng theo tiêu chí chất lượng chính xác hơn nữa.
Ứng dụng
Trung tâm dữ liệu
Máy chủ
Cơ sở dữ liệu lớn
Truyền thông và IT
Ngân hàng và các công ty bảo hiểm
Khả năng hoạt động
Theo tiêu chuẩn của TIER, khả năng hoạt động của hệ thống rơi vào khoảng 99,9 đến 99,999%; hoạt động liên tục không dừng. Sử dụng UPS chất lượng cao của LiSA cung cấp được thiết kế hệ thống chuẩn, các mức của khả năng hoạt động là có thể đạt được. 1 chiếc UPS cần phải đa năng, gọn và phù hợp với yêu cầu để hỗ trợ linh hoạt hơn, nó có thể lắp nối với tất cả các loại tải, cả tải cảm và tải trở, hơn nữa là có thể kết nối với các bộ phận khác trong hệ thống (ví dụ: máy phát điện).

Năng lượng tiêu thụ
Giảm năng lượng tiêu thụ trở nên cần thiết cho tất cả công việc kinh doanh giống như liên quan tới môi trường. Do đó, nó là cơ sở để lựa chọn nhà cung cấp UPS với sản phẩm sạch được thiết kế để cung cấp hiệu quả năng lượng tốt nhất và giảm thiểu sự tác động tới môi trường với hiệu suất tối đa. Mức năng lượng Eco giúp xác định sản phẩm có hiệu quả tốt nhất của LiSA.
Không gian thực tế
Đó là việc tối ưu hóa giới hạn không gian sử dụng tại trung tâm dữ liệu. Tuy được hỗ trợ bởi máy chủ ảo, nhưng nó cũng dễ dàng chọn lựa UPS với công suất nhỏ theo yêu cầu để tránh mất diện tích. Có một vài loại của hai dòng sản phẩm UPS  Multi Sentry và Master HP có công suất phù hợp với thị trường này.
Sản phẩm khuyên dùng (chi tiết tại đây): Hãng sản xuất Riello - Italy, Elit - Italy, Soji
Dialog vision: 1:1, 500 – 1100 VA
Vision Dual: 1:1, 1.1 – 3 kVA
Sentinel dual (low power): 1:1, 1 – 3 kVA
Sentinel Dual (High Power): 3:1, 1:1, 3.3 – 10 kVA
Sentinel Power Green: 1-3:1, 1:1, 6 – 20 kVA
Sentinel Power: 1:1, 3:1, 5 – 10 kVA
Multi Sentry: 3:3, 1-3:1, 10 -120 kVA
Multi Guard: 3:3, 120 kVA
Multi Guard industrial: 1-3:1, 1-3:3, 160 kVA
Master MPS: 3:3, 3:1, 10 – 800 kVA
Master HP: 3:3, 100 – 600 kVA
Master HP UL: 3:3, 65 – 250 kVA
Multi switch ATS: 1:1, 16A
Master switch: 3:3, 100 – 600A

Bài viết liên quan