Sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Sales Support Technical support Skype

Hotline: +84 4 354 00982

Data center, IT
Hệ thống dự phòng, khẩn cấp
Hệ thống dự phòng, khẩn cấp
Bộ nguồn cung cấp năng lượng UPS LiSA được tập trung thiết kế cho các tòa nhà nhằm phòng chống cháy nổ theo các tiêu chuẩn an toàn. Chi tiết
Giải pháp nguồn cho Trung tâm dữ liệu
Giải pháp nguồn cho Trung tâm dữ liệu
Trung tâm dữ liệu là một trong những tài sản cốt yếu của doanh nghiệp; nơi mà toàn bộ tổ chức bị phụ thuộc vào đó... Chi tiết